Profesionální ověřené soudní překlady s kulatým razítkem

NĚMČINA, HOLANDŠTINA, NIZOZEMŠTINA, VLÁMŠTINA
ITALŠTINA, ANGLIČTINA                                                         Meteostanice v obci Brníčko

hol

Mgr. Blanka Hrochová - soudní tlumočník pro jazyky němčina a italština

Jmenuji se Mgr. Blanka Hrochová. Jsem absolventkou vysokoškolského studia v oborech Moderní filologie se zaměřením Německý jazyk a literatura a Italský jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (státní zkouška z německého a italského jazyka).

Jako třetí obor jsem zde studovala nizozemský jazyk. Ve studiu jsem poté pokračovala na FF UK Praha.

Během studia jsem absolvovala studijní pobyty v Nizozemsku, a to na Universiteit Utrecht a Rijksuniverstiteit Groningen; studijní pobyty ve Spolkové republice Německo, a to na Universität Regensburg a na Friedrich-Schiller-Universität Jena; studijní pobyt v Itálii, a to na Universita degli Studi di Milano.

Překlady a tlumočením se profesionálně zabývám od roku 1996. Jsem jmenována Krajským soudem v Ostravě soudní tlumočnicí pro jazyky němčina a italština. Provádím tedy překlad s "kulatým razítkem" a mohu vyhotovovat soudní překlady úředních listin z moci úřední, jako jsou např. rodné listy, vysvědčení, certifikáty, různá osvědčení, výpisy z rejstříku trestů, technické průkazy vozidel, smlouvy atd.

Při zpracování překladů a při tlumočení je 100% diskrétnost samozřejmostí.