Profesionální ověřené soudní překlady s kulatým razítkem

NĚMČINA, HOLANDŠTINA, NIZOZEMŠTINA, VLÁMŠTINA
ITALŠTINA, ANGLIČTINA                                                 Meteostanice v obci Brníčko

hol

Nejčastější dotazy na překlady

Jak mohu zaslat text k překladu?

Text k překladu můžete zaslat e-mailem, dokument určený k soudně ověřenému překladu je nutno předat osobně nebo zaslat poštou. K rychlejšímu provedení soudně ověřeného překladu můžete dokument oskenovat a zaslat e-mailem a jeho originál zaslat poštou.

Jak se vypočítává cena překladu?

Cenu za překlad vypočítávám podle počtu slov zdrojového (výchozího) textu. Cenu za jedno slovo vynásobím počtem zdrojových slov. Výhodou tohoto systému účtování je jednoznačná cena zakázky již při jejím zadání. Zákazník si tak může cenu za překlad vypočítat v podstatě sám. Účtování ceny překladu za zdrojové slovo je možné pouze u textů v textovém formátu (DOC, RTF). U ostatních formátů nebo textů v tištěné podobě účtuji cenu za překlad podle počtu slov cílového textu. U soudních překladů určuji cenu podle počtu ověřených normostran.

Co je to normostrana?

Normostrana je text o délce 1800 znaků, což je třicet řádků po šedesáti znacích. Jednu normostranu tvoří cca 250 slov textu.

Co je to soudní překlad?

Soudně ověřený překlad (překlad s ověřením, úřední překlad, překlad s tlumočnickou doložkou, ověřený překlad) je překlad vyhotovený soudním tlumočníkem jmenovaným příslušným soudem. Pro soudně ověřený překlad je nutný originál listiny určené k překladu nebo její kopie ověřená notářem či matrikou. S touto listinou se spojí hotový překlad, jehož nedílnou součástí je rovněž tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem soudního tlumočníka. Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem, jako překlad listiny, takže lze tento dokument použít i pro potřeby různých úřadů v zahraničí.

Evidence znalců a tlumočníků

Zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které přešly úkoly státních orgánů, jakož i znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací je vymezeno v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů. Postup pro vedení dané agendy je pak upraven ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, v platném znění. Znaleckou a tlumočnickou činnost vykonávají znalci a tlumočníci zapsaní do seznamu znalců a tlumočníků.

Co je to CAT nástroj?

CAT je zkratka z anglického computer aided translation, což v češtině znamená překlad podporovaný počítačem. Jedná se o program s překladovou pamětí a terminologickou databází pro profesionální překladatele. Díky překladové paměti uchovává tento program již dříve přeložené části textů a při překladu opakujícího se textu nabídne dříve použitý překlad. Nejedná se tedy o počítačový překladač. Pro zpracování překladu využitím CAT nástroje musí zákazník poskytnout dokument v elektronické podobě v textovém formátu. Oskenované texty tímto způsobem překládat nelze.

Výhody CAT nástroje:

zachování jednotné terminologie při překladu podobných nebo opakujících se textů zrychlení a zefektivnění překladu díky překladové paměti nižší cena za opakované texty

Jaký je rozdíl mezi holandštinou, nizozemštinou a vlámštinou?

Nizozemština je západogermánský jazyk a je mateřským jazykem obyvatel Nizozemska. Nizozemštinou se ovšem domluvíte i ve vlámské části Belgie (viz níže), Nizozemských Antilách a Surinamu. Holandština je neoficiální označení pro nizozemštinu. Vlámština je vlastně regionální variantou nizozemštiny, kterou se hovoří ve vlámské části Belgie. Nejedná se tedy o samostatný jazyk a rozdíly jsou nepatrné. Rozdíly spočívají především na lexikální úrovni.

© 1996 - 2024 Mapa stránek   Partneři